Προϊόντα της εταιρίας Bonpet
    Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης
   Φορητό Σπρέϋ Κατάσβεσης
  Μόνιμη Εγκατάσταση
Βασικά Χαρακτηριστικά
Αποτελεσματικότητα
Ασφάλεια
Διάρκεια Ζωής

Τοποθέτηση
      Φωτογραφικό Υλικό

Χρήση 
 


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
BONPET ΜΕ ΥΓΡΗ ΟΥΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το υγρό χημικό διάλυμα πυρόσβεσης BONPET είναι αποτελεσματικό κατά των πυρκαγιών της τάξεως Α (ως 2 l / m 2 – ισχύς της φωτιάς 1-2 MW / m 2 ) και Β (ως 5 l / m 2 – ισχύς της φωτιάς 3-5 MW / m 2 ).

Το διάλυμα BONPET είναι μείγμα νερού και χημικών ουσιών. Στη διάρκεια της πυρόσβεσης το διάλυμα αποσυντίθεται, το οποίο προκαλεί έντονη ψυκτική δράση και δημιουργεί αέρια ( CO 2 , NO 2 ) για να εμποδίσει το Ο 2 να κάψει την επιφάνεια. Τα χημικά που δεν αποσυντίθενται δημιουργούν ένα λεπτό φιλμ για να εμποδίσουν την ανάφλεξη στην επιφάνεια. Σε περίπτωση ανάφλεξης τα υπόλοιπα χημικά (φιλμ) αποσυντίθενται και σβήνουν τη φωτιά, διαφορετικά αποσυντίθενται αργά στην διάρκεια μερικών ορών σε στοιχεία τα οποία είναι αβλαβή για το περιβάλλον.

Το χημικό διάλυμα BONPET αποτελεί πολύ ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο πυρόσβεσης και δεν είναι βλαβερό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
Ο βασικός μας σκοπός είναι να προστατεύσουμε την περιουσία σας με ένα πυροσβεστικό σταθμό, ιδιαίτερα σε μεγάλες περιοχές που απειλούνται από πυρκαγιές.

Εξυπηρετεί ιδιαίτερα την πυρόσβεση πυρκαγιών της τάξεως Α (στερεές ουσίες) και της τάξεως Β (εύφλεκτα υγρά).

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί το υγρό πυρόσβεσης BONPET το οποίο ταξινομείται μεταξύ των ειδικών ουσιών πυρόσβεσης.

Ο πυροσβεστικός σταθμός ταξινομείται μεταξύ των συστημάτων κατακλυσμού, αν και στην πραγματικότητα δε λειτουργεί ως σύστημα κατακλυσμού (σύστημα εμβάπτισης ή πλημμύρας). Λόγω των εξαιρετικών δυνατοτήτων πυρόσβεσης του συστήματος, υπάρχει μια εκπληκτικά μικρή ποσότητα του υγρού BONPET στο δοχείο πίεσης.

Η συσκευή ταξινομείται μεταξύ των συστημάτων χαμηλής πιέσεως και λειτουργεί σε πίεση ως και 5 bar και είναι κατάλληλη για θαλάμους βαφής, μετασχηματιστές, πλαστικών μηχανημάτων θερμικής διαμόρφωσης εν κενώ, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, βιομηχανίες ξύλου, αποθήκες…

 

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ BONPET
Αποτελεσματική πυρόσβεση με συγκριτικά μικρή ποσότητα του υγρού BONPET.
To υγρό BONPET διασπάται βιολογικά. Δεν υπάρχει ρύπανση που να προκαλείται από την πυρόσβεση.

•  Η πυρόσβεση εκτελείται χωρίς να σφραγίζονται τα δωμάτια (σε αντίθεση με την πυρόσβεση με CO 2 ).

•  Για την έναρξη της διαδικασίας πυρόσβεσης δεν χρειάζεται εκκένωση του κτιρίου από το προσωπικό

•  Οι επιφάνειες καλύπτονται με ένα προστατευτικό φιλμ το οποίο εμποδίζει την ανάφλεξη.

•  Συντήρηση η οποία δεν είναι απαιτητική από τεχνικής πλευράς και προσφέρει καλή σχέση κόστους και ποιότητας

•  Η αποτελεσματικότητά της έχει αποδειχθεί και με δοκιμές πυρόσβεσης σε θαλάμους βαφής, πυρκαγιές εύφλεκτων υλικών, καθώς και σε μετασχηματιστές

•  Το υγρό πυρόσβεσης BONPET δεν είναι βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον (Πιστοποιητικό Έγκρισης).

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Βάσει της επιθεώρησης του κτιρίου και του αρχιτεκτονικού σχεδίου των δωματίων με τεχνολογικό εξοπλισμό, τα σχέδια θα εκπονηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τον τομέα της ενεργής πυροπροστασίας.
Ο καθορισμός του αριθμού των ζωνών πυρόσβεσης, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από τη διαρρύθμιση της εγκατάστασης και από τον εξοπλισμό ή το υλικό των δωματίων θα αποτελεί τη βάση εκπόνησης των σχεδίων. Βάσει των ζωνών που έχουν καθοριστεί με αυτόν τον τρόπο θα ορίζεται η απαραίτητη ποσότητα του υγρού.
Η μεγαλύτερη ποσότητα που καθορίζεται ανά δοχείο ορίζει το μέγεθος του δοχείου πιέσεως.

 

5. ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Η εγκατάσταση του πυροσβεστικού σταθμού αποτελείται από ηλεκτρικά και μηχανικά συστατικά μέρη.

Τα μηχανικά μέρη είναι:

•  Δοχείο πιέσεως επισμαλτωμένο με θερμική διαδικασία. Το εξωτερικό του δοχείου έχει αντιδιαβρωτική προστασία

•  Κύλινδρος με αέριο πιέσεως (άζωτο)

•  Σύνολο ρύθμισης της πιέσεως

•  Συνδετικό υλικό για σωλήνες (συζευκτήρας μείωσης, στηρίγματα σωλήνα, αρμοί σχήματος, πώματα)

•  Σωλήνες διαφόρων μεγεθών επικαλυμμένες με ψευδάργυρο

•  Ακροφύσια

•  Μαγνητικά επιστόμια

•  Διακόπτης πιέσεως

•  Βαλβίδες ασφαλείας

•  Μανόμετρα

•  Αυτοματοποιημένη βαλβίδα με σφαιρίδια με δεξαμενή συμπιεσμένου αέρα

•  Πρότυπο εξάρτημα για το στήσιμο των συστατικών μερών της εγκατάστασης

Τα ηλεκτρικά μέρη είναι:

•  Αυτόματη σηματοδότηση πυρκαγιάς

•  Χειροκίνητη σηματοδότηση πυρκαγιάς και ενεργοποιητές πυρόσβεσης

•  Κουμπί σταματήματος για την καταστολή της πυρόσβεσης

•  Πυροσβεστικός συναγερμός

•  Ηλεκτρικοί αγωγοί σύνδεσης

•  Διακόπτης απαγόρευσης πυρόσβεσης

•  Κέντρο ελέγχου πυρόσβεσης

 

Μόνιμη Εγκατάσταση 1 Μόνιμη Εγκατάσταση 2


Επόμενη Σελίδα >

ΑΡΧΗ | Η ΑΜΠΟΥΛΑ BONPET | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | F.A.Q.
BONPET® Greece Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου
Bonpet Systems Greece Λ. Χερσονήσσου, ΤΚ 70014 Τ.Θ. 156 Κρήτη