περισσότερα
Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο,
αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία του χώρου
και κατά συνέπεια και η θερμοκρασία του υγρού
της αμπούλας BONPET...
περισσότερα
 
περισσότερα
 
 

 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερώτηση 1.

Υπάρχει καμία επιζήμια δράση όταν το Bonpet χρησιμοποιείται σε εύφλεκτη καύσιμη ύλη όπως το πετρέλαιο;

Απάντηση 1.

Το χημικό διάλυμα BONPET είναι άκρως αποτελεσματικό κατά της πυρκαγιάς που προκαλείται από πετρέλαιο μηχανής εσωτερικής καύσης (ντίζελ), κηροζίνη και βενζίνη και δεν υπάρχει παραγωγή επιβλαβών αερίων ή μεγέθυνση των φλογών τη στιγμή της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
Ωστόσο, δεν είναι αποτελεσματικό κατά των πολύ πτητικών οργανικών διαλυτικών όπως αραιωτικά βαφών, βενζίνη κλπ.

Ερώτηση 2.

Χρειάζεται ειδική φροντίδα κατά τη μεταφορά; Υπάρχει ταξινόμηση ως «Επικίνδυνα Αγαθά;”

Απάντηση 2.

Το BONPET δεν είναι ταξινομημένο στα επικίνδυνα αγαθά και μπορεί να διακινηθεί εύκολα, κατά την εναέρια ή θαλάσσια μεταφορά του, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ωστόσο, η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία, καθώς και οι συγκρούσεις / δονήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται.

Ερώτηση 3.

Είναι το υγρό τοξικό ή αλλεργιογόνο ως προς τα ζώα;

Απάντηση 3.

Βασικά, το Χημικό Διάλυμα BONPET δεν έχει επιβλαβή δράση στο περιβάλλον ή στα ζώα. Επίσης, δεν έχει επιβλαβή δράση για το ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο, η Ουρία- CO ( NH 2 ) 2 πιθανόν να παρουσιάσουν αλλεργιογόνο δράση σε κάποιους ανθρώπους.

Ερώτηση 4.

Ώρα αντίδρασης και κριτήρια θραύσης της αμπούλας BONPET . Ενδέχεται η έκρηξη που ακολουθεί όταν θρυμματίζεται το γυαλί να προκαλέσει τραυματισμούς;

Απάντηση 4.

Το BONPET ενεργοποιείται όταν το Χημικό Διάλυμα μέσα στη γυάλινη αμπούλα θερμαίνεται μέχρι περίπου τους 85 ° C .
Ωστόσο, ο χρόνος ενεργοποίησης πιθανόν να διαφέρει, ανάλογα με τις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.
Την ώρα της ενεργοποίησης, το γυαλί θρυμματίζεται σε ορθογώνια θραύσματα μεγέθους 5 ~ 8 mm και δεν είναι πιθανό να προκαλέσει τραυματισμούς σε σύγκριση με το συνηθισμένο σπασμένο γυαλί. Επίσης, η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας γύρω από το BONPET τη στιγμή της αυτόματης ενεργοποίησής του θα είναι πάνω από 250 °C και κανείς δεν μπορεί να παραμείνει κοντά στο BONPET υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιού.


Ερώτηση 5.

Υπάρχουν κριτήρια και προφυλάξεις όσον αφορά τη θέση και μέθοδο εγκατάστασης;

Απάντηση 5.

Το BONPET θα πρέπει να εγκαθίσταται στον τοίχο ή στην οροφή κοντά ή πάνω από την πιθανή εστία της πυρκαγιάς.
Το μέρος της εγκατάστασης είναι σημαντικό, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα πυρόσβεσης, η οποία σημαίνει αύξηση της θερμοκρασίας του Χημικού Διαλύματος για την ενεργοποίηση του BONPET στο πιο πρώιμο στάδιο της πυρκαγιάς.

Ερώτηση 6.

Υπάρχουν πληροφορίες για την εγκατάσταση όσον αφορά τη βέλτιστη περιοχή κάλυψης ανά μονάδα [προϊόντος] ή βέλτιστη περιοχή ή όγκος σε κυβικά σε περίπτωση ενεργοποίησης;

Απάντηση 6.

Η βέλτιστη περιοχή κάλυψης είναι περίπου 8 m 3 ανά μονάδα σε κλειστό χώρο όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία αέρα. Η BONPET έχει σχεδιαστεί ειδικά ως Πυροσβεστήρας Ακριβείας για πυρόσβεση κατά τα πρώιμα στάδια της πυρκαγιάς.

Ερώτηση 7.

Υπάρχουν ζημίες όταν το προϊόν βρίσκεται σε αέρια ή υγρή μορφή και πόση ώρα χρειάζεται για επαρκή διάχυσή του;

Απάντηση 7.

Το Χημικό Διάλυμα δεν έχει επιβλαβή δράση για το περιβάλλον ή το ανθρώπινο σώμα.
Οι ποσότητες των εκπεμπόμενων αερίων CO 2 και ΝΗ 3 βρίσκονται εντός του Προτύπου ACGIH .

Δεδομένα ενδο-εταιρικής δοκιμής (ελέγχου) της Kabo

Όργανο: Σωλήνας Ανίχνευσης Τύπου Kitawaga

Περιοχή Δοκιμής: 8 m 3

Αποτέλεσμα: CO 2 – 4,500 ppm

NH 3 – 30 ppm

(Μέτρηση αμέσως μετά την ενεργοποίηση)

Ερώτηση 8.

Υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες το BONPET να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά;

Απάντηση 8.

Το BONPET δεν ενεργοποιείται αν η θερμοκρασία του Χημικού Διαλύματος δεν φτάσει τη θερμοκρασία ενεργοποίησης.
Διαφορετικά δεν ενδέχεται να υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες το BONPET δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, εκτός εάν χρησιμοποιείται κατά της πυρκαγιάς από εκρηκτικά.

Ερώτηση 9.

Παρακαλούμε να αποστείλετε οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό δοκιμής.

Απάντηση 9.

Δείτε συνημμένο (Ενδο-εταιρική Δοκιμή).

 

 


ΑΡΧΗ | Η ΑΜΠΟΥΛΑ BONPET | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | F.A.Q.

BONPET® Greece Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου
Bonpet Systems Greece Λ. Χερσονήσσου, ΤΚ 70014 Τ.Θ. 156 Κρήτη