Προϊόντα της εταιρίας Bonpet
    Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης
   Φορητό Σπρέϋ Κατάσβεσης
  Μόνιμη Εγκατάσταση
Βασικά Χαρακτηριστικά
Αποτελεσματικότητα
Ασφάλεια
Διάρκεια Ζωής

Τοποθέτηση
      Φωτογραφικό Υλικό

Χρήση 
 


Μέθοδος Πυρόσβεσης BONPET

Στερεώστε τον αυτόματο πυροσβεστήρα ψεκασμού υγρών σε ένα σταθερό μέρος σε ένα κλειστό, μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο.
Το BONPET είναι ευαίσθητο σε συνθήκες που περιλαμβάνουν αύξηση της θερμοκρασίας και εμποδίζει τη φωτιά πριν να ξεσπάσει χωρίς η λειτουργία αυτή να ελέγχεται από τον άνθρωπο.

Λειτουργία

Όταν ξεσπά μια φωτιά και αυξάνεται η θερμοκρασία, το χημικό διάλυμα πυρόσβεσης μέσα στη γυάλινη αμπούλα αρχίζει να ρευστοποιείται και ξεκινά σταδιακά η διαστολή.

Η δύναμη επίτευξης του μέγιστου ψεκασμού ως αποτέλεσμα ρευστοποίησης και διαστολής καθίσταται όλο και μεγαλύτερη.

Όταν η ανώτατη πίεση αντίστασης της γυάλινης αμπούλας ξεπεραστεί, το γυαλί σπάει και το χημικό υγρό πυρόσβεσης διαχέεται με ψεκασμό.

Κατά τη διαδικασία λειτουργίας, τα χημικά εντός του σωλήνα αρχίζουν να ρευστοποιούνται όταν ξεσπάσει πυρκαγιά ή αρχίζει να αυξάνεται η θερμοκρασία εντός της περιοχής εμβέλειας του πυροσβεστήρα. Η πίεση διαστολής που προκύπτει σπάει το σωλήνα που περιέχει τα χημικά και το χημικό διάλυμα εξαπλώνεται με μορφή ψεκασμού για να σβήσει η φωτιά.

•  Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας & πίεσης μέσα στο σωλήνα

Πίεση εντός του σωλήνα ( kg / cm )

•  Συνθήκες ψεκασμού

Συνθήκες Ψεκασμού
(Ενεργός περιοχή πυρόσβεσης)

• Τα ποσοστά διάχυσης που φαίνονται εδώ είναι μέσες τιμές και υπόκεινται σε διακύμανση ανάλογα με τις περιστάσεις. (πείραμα που διεξήχθη από την εταιρία).

 

Μηχανισμός Πυρόσβεσης των Χημικών

Το Bonpet κατασκευάζεται με τη χρήση των ακόλουθων χημικών πυρόσβεσης, τα οποία ενεργοποιούνται σε ένα ξέσπασμα πυρκαγιάς και ταυτόχρονα μειώνουν την θερμότητα και διακόπτουν την παροχή οξυγόνου για να σβήσουν αυτόματα τη φωτιά.
Ουρία CO ( NH 2 ) 2 Χλωριούχο Αμμώνιο Αφυδατωμένη Ανθρακική Σόδα
Πυριτικό Αμμώνιο Θειικό Αμμώνιο Καμένη στύψη, κλπ.
Αντίδραση των διαφόρων χημικών όταν ξεσπά πυρκαγιά

  • Η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και αμμωνίας (ψυκτική δράση) θερμαίνοντας την ουρία & προσθέτοντας νερό

CO(NH 2 ) 2 + Η 2 Ο → CO 2 + 2NH 3

  • H αμμωνία (ψυκτική δράση) και το υδροχλωρικό οξύ σχηματίζονται θερμαίνοντας το χλωριούχο αμμώνιο

ΝΗ 4 Cl = NH 3 + HCl

  • Το θειικό αμμώνιο μετατρέπεται σε αμμωνία (ψυκτικό φαινόμενο) και θειικό οξύ

( ΝΗ 4 ) 2 SO 4 = 2NH 3 + H 2 SO 4

  • To ανθρακικό νάτριο αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ για να σχηματίσουν επιτραπέζιο άλας και νερό (ψυκτική δράση) και διοξείδιο του άνθρακα (άζωτο)

Na 2 CO 3 + 2HCl = 2NaCl + H 2 O + CO 2

  • Επίσης, το ανθρακικό νάτριο αντιδρά με το θειικό οξύ για να σχηματίσουν θειικό νάτριο και ανθρακικό οξύ. Το ανθρακικό οξύ γίνεται νερό και ανθρακικό νάτριο (άζωτο) και έχει ψυκτική δράση μαζί με το θειικό νάτριο και το νερό.

Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 = Na 2 SO 4 + H 2 CO 3

H 2 CO 3 = CO 2 + H 2 O

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεγάλες ποσότητες αμμωνίας και διοξείδιο του άνθρακα παράγονται και σε συνέργια με την ψυκτική δράση του νερού από το διάλυμα που μετατρέπεται σε υδρατμό λόγω της θερμότητας της φωτιάς η πυρκαγιά σβήνει αυτόματα. Επίσης, όταν το θειικό νάτριο αντιδρά με την καμένη στύψη, σχηματίζεται αφυδατωμένο θειικό αργίλιο, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικά χαρακτηριστικά εξάπλωσης. Με τη σειρά του, το θειικό άλας σχηματίζει μια εξαιρετικά λεπτή επίστρωση εμποδίζοντας μια δεύτερη ανάφλεξη.

Σχηματική αναπαράσταση των αντιδράσεων των χημικών πυρόσβεσης

 

 

ΑΡΧΗ | Η ΑΜΠΟΥΛΑ BONPET | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | F.A.Q.
BONPET® Greece Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος και Κύπρου
Bonpet Systems Greece Λ. Χερσονήσσου, ΤΚ 70014 Τ.Θ. 156 Κρήτη